Reigers Inn is een initiatief van Stichting De Blauwe Reiger

De Blauwe Reiger is een centrum voor Kunst, cultuur zorg en welzijn in Almere Haven. De doelstelling van De Blauwe Reiger is het creëren van een sociaal cultureel duurzame leefomgeving op het gebied van kunst, cultuur en zorg waarbij de creatieve ondernemers elkaar versterken door gebruik te maken van elkaars talent, deskundigheid en netwerken.


Reigers Inn

De Blauwe Reiger wil graag anderen kennis laten maken met de kunst, eigenzinnigheid en genialiteit van Almeerse kunstenaars. Daarom heeft De Blauwe Reiger er vanaf 1 januari 2017 een nieuwe locatie erbij op het Weerwaterplein 3, te Almere-Stad: Reigers Inn.

Deze in het centrum gelegen locatie biedt Almeerse kunstenaars de mogelijkheid tot exposure op het gebied van kunst en cultuur voor het grote publiek. Vanuit o.a. de broedplaats De Blauwe Reiger in Almere-Haven wordt input geleverd voor Reigers Inn maar ook door artiesten en kunstenaars van buiten die een toegevoegde waarde hebben op creatief gebied. Door het intieme karakter van het gebouw is het bij uitstek geschikt voor kleinschalige activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.


Reigers Inn geeft op verschillende manieren invulling aan het gebouw aan het Weerwater in Almere-Stad

De kern activiteiten van Reigers Inn zijn gericht op kunst en cultuur met daarin verweven een stuk zorg en welzijn.

Kunst:

Reigers Inn biedt een podium aan Almeerse kunstenaars in combinatie met kunstenaars van buiten Almere.

Een stad moet de kunstzinnigheid en genialiteit van de eigen kunstenaars koesteren en op een voetstuk zetten. Tegelijkertijd is het een meerwaarde om inspiratie van buiten Almere naar binnen te halen.

Te denken valt aan exposities van schilderijen , objecten, Multi media etc.

Kunstenaars van Art Loca en kunstenaars / artiesten van buiten werken samen aan een project (bv. 3 maanden tot een half jaar). Het proces wordt gevolgd en het resultaat wordt uiteindelijk gepresenteerd bij Reigers Inn

Ook het water nodigt uit tot kunst: drijvende (licht)kunstwerken, een concert of theater op het water of een kunstboot.

Cultuur:

Een podium voor theater en muziekvoorstellingen.

In eerste instantie denken wij daarbij aan de theater en muziekvoorstellingen van de ondernemers vanuit de broedplaats: Theater- en muziekvoorstellingen van Art Loca, Top Almere, Groot Wild en De Mobiele eenheid.

Daarnaast willen wij ruimte bieden aan andere Flevolandse theatergezelschappen, acteurs, artiesten en bands.

Het kleinschalige karakter van de locatie biedt zich uitstekend voor experimenten en try outs op het gebied van theater en muziek, waardoor het ook een aantrekkelijke plek voor jongeren kan zijn.

Events:

De locatie is prachtig gelegen aan het water en aan een plein wat mogelijkheden biedt om ook buiten events te organiseren.

Zorg:

Kunstenaars van Art loca zijn werkzaam in het gebouw als kunstenaar artiest, of acteur.
Mensen vanuit de WLZ of de WMO werken in het gebouw. Dat kan zijn als gastvrouw, gastheer of in de catering.

Welzijn:

Het gebouw is toegankelijk voor iedereen. Er is daarom ruimte in het gebouw en de programmering voor wijkgerichte activiteiten die door bewoners uit de wijk mede georganiseerd kunnen worden en toegankelijk zijn voor iedereen.

Zo kan er bijvoorbeeld een lifestylebeurs georganiseerd worden, een beurs voor amateurschilders en een schilderscafe.

Reigers Inn
Weerwaterplein 3
1324 EE Almere-Stad

> handig, navigatie instellen op Deventerpad

Reigers Inn Almere

Meer Reigers Inn ?

Leuk! Like & Volg ons op Social Media

02_facebook      02_instagram      02_dribbble

Ja, Reigers Inn News !

Inschrijven kan hieronder